คำถาม : สมุนไพรลดอาการบวม
  • สมุนไพรที่ช่วยลดบวมหลังผ่าตัดเสริมจมูก มีงานวิจัยไหมครับ หรือเป็นเพียงความเชื่อ เช่น ใบบัวบก น้ำมะพร้าว
  • Date : 24/6/2562 16:44:00
คำตอบ : ไม่มีข้อมูลงานวิจัยว่ามีสมุนไพรชนิดใดช่วยลดอาการบวมหลังจากผ่าตัดเสริมจมูกมาโดยตรง อย่างไรก็ตามมีการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าเมื่อป้อนน้ำมะพร้ามในหนูที่เหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบ สามารถลดการอักเสบในหนูได้ ส่วนใบบัวบกนั้นมีรายงานฤทธิ์ช่วยสมานแผล และต้านการอักเสบได้เช่นกัน ดังนั้นทั้งบัวบกและน้ำมะพร้าวอาจช่วยลดบวมจากการผ่าตัดได้จากฤทธิ์ต้านการอักเสบ แต่ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดศัลยกรรมมา ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ

เอกสารอ้างอิง :
Ajeigbe KO, Ndaman ZA, Amegor OF, Onifade AA, Asuk AA, Ibironke GF, Olaleye SB. Anti-nociceptive and anti-inflammatory potential of coconut water (Cocos nucifera L.) in rats and mice. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(9): 1116-1122, 2011.
http://medherbguru.gpo.or.th/articles/D_Centella.pdf