คำถาม : แคโรทีนอยด์
  • ขอวิธีสกัดสารแคโรทีนอยด์และวิธีการเก็บรักษาเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์สารแคโรทีนอยด์หน่อยครับ
  • Date : 24/6/2562 16:42:00
คำตอบ : การสกัดแยกสารแคโรทีนอยด์ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสกัดโดยการใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค (ultrasound-assisted extraction; UAE) การสกัดดวยของไหลความดันสูง (pressurized liquid extraction; PLE) และการสกัดสารด้วยของไหลวิกฤตยิ่งยวด (supercritical fluid extraction; SFE) เป็นต้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลด้านล่างค่ะ
- Saini RK, Keum YS. Carotenoid extraction methods: a review of recent developments. Food Chem. 2018;(240):90–103.
- http://www.prachanath.su.ac.th/tbps/tbps2012_1/tbps2012_1_1-21.pdf
- https://home.kku.ac.th/uac/journal/year_11_2_2546/08_11_2_2546.pdf