คำถาม : มะม่วงหาวมะนาวโห่
  • มะม่วงหาวมะนาวโห่ ห้ามหญิงตั้งครรภ์รับประทาน เพราะทำให้เกิดการแท้งบุตรจริงหรือไม่ค่ะ
  • Date : 16/6/2562 17:33:00
คำตอบ : มะม่วงหาว มะนาวโห่ หรือ หนามแดง ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Carissa carandas L. ขณะนี้ยังไม่มีการรายงานความเป็นพิษของการบริโภคส่วนของผลในรูปแบบของอาหารค่ะ แต่ก็ไม่ควรบริโภคมากเกินไป เพราะในระยะยาวอาจเกิดการสะสมสารบางชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ และควรระมัดระวังน้ำยางเพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังและทางเดินอาหารได้ อย่างไรก็ตามหญิงตั้งครรภ์ควรระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานอาหาร หากไม่เคยรับประทานมาก่อน ไม่แนะนำให้รับประทาน หรือรับประทานในปริมาณน้อยและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด