คำถาม : สบู่เลือด
  • ทำไมคนที่เป็นเบาหวาน น้ำตาลในเลือดสูง กินใบสบู่เลือดต้ม แล้วค่าน้ำตาลในเลือดลดลงคะ หาข้อมูลอ่านต้นสบู่เลือดนี้ไม่ได้มีสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือด รบกวนท่านช่วยตอบคำถามนี้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ
  • Date : 13/6/2562 17:22:00
คำตอบ : สบู่เลือด (Stephania pierrei Diels) ยังไม่มีงานวิจัยระบุว่ามีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด มีเพียงการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์และยับยั้งเชื้อพลาสโมเดียม (1) และยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase (2) การที่ผู้ป่วยเบาหวานมีค่าระดับน้ำตาลในเลือดลดลง อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น รับประทานยาลดน้ำตาล หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลให้ค่าน้ำตาลในเลือดลดลง เช่น รับประทานอาหารที่น้ำตาลน้อย จำกัดปริมาณอาหาร หรืออกกำลังกาย เป็นต้น เพราะฉะนั้นผู้ป่วยเบาหวานไม่ควรรับประทานสบู่เลือด ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และการทดสอบความเป็นพิษเพิ่มเติมต่อไปค่ะ

เอกสารอ้างอิง :
(1) Angerhofer CK, Guinaudeau H, Wongpanich V, Pezzuto JM, Cordell GA. Antiplasmodial and cytotoxic activity of natural bisbenzylisoquinoline alkaloids. J Nat Prod 1999;62(1):59-66.
(2) Tappayuthpijarn P, Itharat A, Makchuchit S. Acetylcholinesterase inhibitory activity of Thai traditional nootropic remedy and its herbal ingredients. J Med Assoc Thai 2011;94 Suppl 7:S183-9.