คำถาม : สารสกัดสะเดา
  • 1.อยากทราบว่าการสกัดสารสะเดาด้วยแอลกอฮอล์ตัวแอลกอฮอล์จะไม่มีผลต่อพืชที่ไปฉีดพ่นหรอค่ะแล้วถ้ามีผลหรือไม่ผลเพราะอะไร
    2.การสกัดสารสะเดาด้วยน้ำกับแอลกอฮอล์เมื่อนำไปใช้งานจริงอันไหนได้ผลดีกว่ากันเพราะอะไร แล้วการสกัดด้วยน้ำและแอลกอฮอล์ต่างกันยังไง
    3.ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ใส่ลงไปในสารสกัดสะเดาจะต้องมีปริมาณเท่าไหร่เพราะอะไรค่ะ

  • Date : 10/5/2562 12:39:00
คำตอบ : 1. การฉีดสารสกัดแอลกอฮอล์ใบสะเดาไม่ส่งผลเสียต่อพืชแต่อย่างใด เนื่องจากแอลกอฮอล์เป็นสารระเหยง่าย เมื่อฉีดพ่นลงบนพืชส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์จะระเหยไปอย่างรวดเร็วค่ะ

2. การสกัดสารสำคัญจากสะเดา สามารถใช้ตัวทำละลายบทั้งน้ำและแอลกอฮอล์ แต่การสกัดด้วยแอลกอฮอล์จะเข้มข้นสูงกว่าการสกัดด้วยน้ำ สารสกัดด้วยน้ำควรใช้ทันที เก็บเอาไว้นานไม่ได้ ส่วนสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์สามารถเก็บ ไว้ใช้ได้นาน 1-2 ปี

3. การสกัดสะเดามักใช้แอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 40-70% เนื่องจาก ความเข้มข้นดังกล่าวเกษตรกรสามารถหาซื้อได้ทั่วไป นอกจากนี้ การใช้สารสกัดที่มีทั้งส่วนน้ำและแอลกอฮอล์จะทำให้ละลายสารสำคัญออกมาได้ครอบคลุมกว่าการใช้น้ำหรือแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียว

เอกสารอ้างอิง : การผลิตและการใช้สารสกัดสะเดาในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช http://www.ird.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=517