คำถาม : ใบหมี่
  • 1. การสกัดใบหมี่ มีกี่วิธี และวิธีการสกัดแบบใดที่เหมาะกับการนำไปใช้เป็นส่วนผสมของแชมพู
    2. ใบหมี่ควรใช้เป็นใบสด หรือแห้ง ในการสกัดแต่ละวิธี
    3. ใบหมี่ผงจะสามารถสกัดได้ด้วยตัวทำละลายใดบ้าง (น้ำ เอธิลแอลกอฮอล์ Proplylene หรือ Glycerin)

  • Date : 10/5/2562 12:35:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า การสกัดสารจากใบหมี่เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมสามารถใช้ได้ทั้งใบสดและใบแห้ง โดยการสกัดใบสดมักใช้วิธีสกัดด้วยแอลกอฮอล์หรือใช้น้ำคั้นจากใบ ส่วนการสกัดใบแห้งหรือผงแห้งจะใช้วิธีการสกัดด้วยน้ำร้อนหรือแอลกอฮอล์ แต่โดยทั่วไปจะนิยมใช้ใบสดมาใช้ในการสกัดเนื่องจากจะได้ปริมาณสารสำคัญและมีองค์ประกอบรวมของสารมากกว่า