คำถาม : วิธีสกัดเห็ดหลินจือ
  • ขอทราบวิธีสกัดเห็ดหลินจือด้วยแอลกอฮอล์ แบบละเอียดครับ เช่น ใช้วัตถุดิบเท่าไหร่ ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ นานกี่นาที ความเข็มข้นของแอลกอฮอล์เท่าไหร่ใช้กี่ ml แล้วอัตราการใส่ในพวกเครื่องสำอางคนเท่าไหร่ ขอบคุณครับ
  • Date : 10/5/2562 12:33:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล การวิจัยเพื่อใช้สารสกัดเอทาอนลจากส่วน fruiting bodies ของเห็ดหลินจือเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง มีวิธีการสกัดคือ นำผงเห็ดหลินจือ 3 กรัม สกัดด้วยวิธี soxhlet apparatus (วิธีการสกัดแบบต่อเนื่องโดยใช้ตัวทำละลายซึ่งมีจุดเดือดต่ำ ใช้ความร้อนทำให้ตัวทำละลายใน flask ระเหยขึ้นไป แล้วกลั่นตัวลงมา จนถึงจุดหนึ่งก็จะไหลกลับลงไปใน flask ใหม่ โดยใช้วิธีกาลักน้ำ แล้วกลั่นตัวขึ้นไปใหม่จนสกัดได้หมดจดในที่สุด) โดยใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลาย นาน 5-6 ชั่วโมง (35±5 นาที ต่อ 1 รอบ) จากนั้นระเหยแห้งด้วยเครื่อง rotary evaporator และเมื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางเพื่อทดสอบ จะใช้ในสัดส่วน สารสกัด 50 มก./ ครีม (base cream) 1 กรัม

เอกสารอ้างอิง : Taofiq O, Heleno SA, Calhelha RC, Alves MJ, Barros L, González-Paramás AM, et al. The potential of Ganoderma lucidum extracts as bioactive ingredients in topical formulations, beyond its nutritional benefits. Food Chem Toxicol. 2017;108(Pt A):139-147.