คำถาม : สมุนไพรแห้ง
  • คำนิยามของคำว่าสมุนไพรแห้งเป็นอย่างไร อุณหภูมิและความชื้นเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสมุนไพรแห้ง
    ในการตากแห้งแบบโดนแดดโดยตรงสรรพคุณและน้ำมันหอมระเหยใดทีี่สูญเสียไปบ้าง

  • Date : 30/4/2562 15:52:00
คำตอบ : สมุนไพรแห้งคือ สมุนไพรที่ผ่านกระบวนที่เหมาะสมในการไล่น้ำและความชื้นออกออกจากตัวสมุนไพร เพื่อให้สมุนไพรนั้นสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น โดยปกติแล้วการทำแห้งสามารถทำได้ทั้งการตากแดด ผึ่งในที่ร่ม หรือใช้ความร้อนจากตู้อบ การเลือกวิธีทำให้แห้ง การใช้อุณหภูมิและการควบคุมความชื้นเพื่อเก็บรักษาวัตถุดิบสมุนไพรจะแตกต่างกันตามชนิดของสมุนไพร โดยทั่วไปมาตรฐานที่กำหนดจะอยู่ในระหว่าง ร้อยละ 7-14 และส่วนใหญ่จะกำหนดไม่เกินร้อยละ 10 โดยเก็บที่อุณหภูมิห้องในภาชนะที่แห้งและมิดชิด
โดยหลักการแล้วอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการทำให้แห้ง คือ
- ส่วนดอก ใบ ทั้งต้น 20 - 30 องศาเซลเซียส
- ราก กิ่งราก 30 - 65 องศาเซลเซียส
- ผล 70 - 90 องศาเซลเซียส
- พืชสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหย 25-30 องศาเซลเซียส
- พืชสมุนไพรที่มีไกลโคไซด์และอัลคาลอยด์ 50-60 องศาเซลเซียส
อย่างไรก็ตามไม่สามารถตอบได้ว่าการตากแห้งแบบโดนแดดโดยตรงจะทำให้สรรพคุณและน้ำมันหอมระเหยใดสูญเสียไปบ้าง เนื่องจากสมุนไพรแต่ละชนิดมีองค์ประกอบทางเคมีต่างกัน ขึ้นอยู่กับกระบวนการทำให้แห้ง และคุณสมบัติของสารที่อยู่ในสมุนไพรนั้นๆ ค่ะ