คำถาม : มะขามป้อม
  • อยากทราบว่าปริมาณสารสำคัญต่างๆในผงมะขามป้อมมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คะ
  • Date : 28/4/2562 15:33:00
คำตอบ : สารสำคัญในมะขามป้อม ได้แก่ วิตามินซี สารกลุ่มแทนนิน เช่น gallic acid, ellagic acid, chebulagic acid, chibulinic acid, corilagin, phyllemblic acid, emblicanin-A, emblicanin-B สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ เช่น quercetin, rutin และ polysaccharides เป็นต้น โดยสารเหล่านี้ไม่มีขนาดระบุที่แน่ชัด เนื่องจากปริมาณสารเคมีที่พบในพืชขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดสายพันธุ์ ความสมบูรณ์ของต้น ฤดูกาล กรรมวิธีการทำแห้ง วิธีการสกัดสาร เป็นต้น อย่างไรก็ตามมีข้อกำหนดคุณภาพตามเภสัชตำรับของไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) ระบุว่าสารสกัดมะขามป้อมที่ได้มาตรฐานต้องมีปริมาณสารกลุ่มแทนนิน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก