คำถาม : ตัวการสำคัญในการล้างสารตกค้าง
  • อยากทราบว่าตัวการสำคัญในการล้างสารตกค้างพวกออร์กาโนฟอสเฟต-คาร์บาเมต คืออะไรหรอคะ แล้วมันสามารถพบในพืชเเบบไหนบ้างคะ
  • Date : 11/4/2562 13:07:00
คำตอบ : ยังไม่พบรายงานว่าพืชชนิดใดสามารถใช้ล้างเพื่อกำจัดสารตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต-คาร์บาเมต จากคำแนะนำของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ทำการทดสอบการล้างผักด้วยวิธีต่างๆ ระบุว่า การล้างผักผลไม้ด้วยน้ำสะอาดแบบไหลผ่าน นาน 2 นาที จะช่วยลดสารพิษตกค้างได้มากที่สุด คือ 60-70% (Mahidol Channel https://www.youtube.com/watch?v=qydS8AejKRU)
สำหรับสมุนไพรในการลดพิษ เช่น รางจืด จะเป็นการใช้ในรูปของการรับประทานเพื่อลดความเป็นพิษจากการได้รับยาฆ่าแมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต เช่น โฟลิดอล (folidol) หรือเมทิลพาราไทออน (methylparathion) พาราไทออน (parathion) ยาฆ่าหญ้ากรัมม๊อกโซน ยาฆ่าหญ้าพาราควอต ซึ่งยาฆ่าแมลงในกลุ่มนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปยับยั้งเอนไซม์ cholinesterase เมื่อระดับเอนไซม์ลดลงจะส่งผลกระทบต่อการสื่อประสาทต่างๆ ของร่างกาย การรับประทานรางจืดหลังการได้รับยาฆ่าแมลงกลุ่มนี้จะมีลดการยับยั้งเอนไซม์ cholinesterase เป็นผลให้ความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงลดลง อย่างไรก็ตามการรับประทานรางจืดเพื่อลดอาการพิษนี้ไม่สามารถใช้ในรูปของการรับประทานไว้ก่อนเพื่อป้องกัน จะเป็นเพียงการใช้แบบฉับพลันเพื่อลดความเป็นพิษที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นค่ะ