คำถาม : แชมพูสระผมเย็น
  • จะทำให้แชมพูสระผมเย็น แบบใส่เมนทอล แต่เมนทอลไม่ละลายในน้ำ จะทำอย่างไรคะ
  • Date : 11/4/2562 13:03:00
คำตอบ : ปกติเมนทอลจะละลายน้ำได้น้อย แต่ละลายได้ดีในแอลกอฮอล์และน้ำมันหอมระเหย หากต้องการนำเมนทอลไปผสมในแชมพูจึงควรนำไปละลายในตัวทำลายอื่นก่อนแล้วจึงค่อยนำมาผสมในน้ำแชมพูค่ะ