คำถาม : Essential Oil
  • ขอสอบถาม Bergamot Essential Oil เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ให้นมบุตร สามารถใช้ได้ไหมคะ ใช้ผสมในผลิตภัณฑ์สบู่ แชมพู ปริมาณ 0.3% ขอบคุณค่ะ
  • Date : 31/3/2562 10:27:00
คำตอบ : ยังไม่พบข้อมูลรายงานการเกิดพิษของเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ให้นมบุตร ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งผสมน้ำมัน bergamot แต่มีรายงานของคนที่เกิดอาการผิวไหม้แพ้แสงแดด หลังจากสัมผัสน้ำมัน bergamot และถูกแสงแดดเป็นเวลานาน เนื่องจากในน้ำมันจะมีสาร bergapten หรือ 5-methoxypsoralen ซึ่งเป็นสารที่ไวต่อแสง หากได้สัมผัสแล้วไปถูกแสงแดด อาจทำให้ผิวหนังไหม้ได้ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงแสงแดดภายหลังการ

สัมผัสกับน้ำมัน bergamot ซึ่งการสกัดน้ำมันด้วยวิธีการบีบเย็น จะมีสาร bergaptene ที่ทำให้แพ้ แต่ถ้าสกัดด้วยไอน้ำจะไม่มีสารนี้ จึงไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือระคายเคือง สมาคมน้ำหอมนานาชาติ (International Fragrance Association / IFRA) มีมาตรฐานข้อกำหนดว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมัน bergamot ที่ใช้กับผิวกายบริเวณที่สัมผัสกับแสงแดดได้ เช่น ครีมอาบน้ำ สบู่ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ อนุญาตให้มีส่วนผสมของน้ำมันมะกรูดฝรั่งได้ไม่เกิน 0.4%

เอกสารอ้างอิง :
1. ตำราวิชาการ สุคนธบำบัด กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข. Available from: http://thaicamdb.info/Downloads/PDF/203_part%202.pdf. Available access: 2015 July 1.
2. Clark SM, Wilkinson SM. Short Communication: Phototoxic contact dermatitis from 5-methoxypsoralen in aromatherapy oil. Contact Dermatitis 1998;35:289-90.
3. Kaddu S, Kerl H, Wolf P. Accidental bullous phototoxic reactions to bergamot aromatherapy oil. J Am Acad Dermatol 2001 Sep;45(3):458-61.
4. IFRA Standard - Bergamot oil expressed. Available from: www.ifraorg.org/view_ document.aspx?docId=23154. Available access: 2015 July 3.