คำถาม : หนานเฉาเหว่ย
  • สวัสดีค่ะ หนูอยากทราบว่า
    1.หนานเฉาเหว่ยและป่าช้าเหงา เป็นต้นเดียวกันใช่หรือไม่
    2.ทั้งหนานเฉาเหว่ยและป่าช้าเหงา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไร พอดี หนูทำโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับหนานเฉาเหว่ยค่ะ และกำลังหาข้อมูลในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้อ้างอิง แต่ตอนนี้ติดปัญหาเรื่องชื่อค่ะ ขอบคุณนะคะ

  • Date : 29/3/2562 10:12:00
คำตอบ : 1.ข้อมูลจากรพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ระบุว่า หนานเฉาเหว่ย เป็นชื่อภาษาจีน ส่วนชื่อไทย "ป่าช้าเหงา" เป็นการเรียกตามหมอเมืองล้านนาที่เรียกว่าต้น "ป่าเฮ้วหมอง" โดย "ป่าเฮ่ว" หมายถึงป่าช้า "หมอง" หมายถึงไม่มีคนใช้บริการ เนื่องจากคนไม่เข้าใจความหมาย จึงแปลเป็นภาษาไทยว่า "ป่าช้าเหงา" สรุปว่า "ป่าเฮ้วหมอง" "ป่าช้าเหงา" คือต้นเดียวกับ "หนานเฉาเหว่ย"
2. ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Vernonia amygdalina