คำถาม : สารไล่ยุง
  • สารสำคัญในใบโหระพาที่สกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยแล้ว สารชนิดไหนที่ช่วยในการไล่ยุงบ้างค่ะ และสารชนิดนั้นมีคุณสมบัติยังไงต่อค่ะ เช่นทำลายระบบประสาทสัมผัสของยุงอะไรทำนองนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 29/3/2562 10:08:00
คำตอบ : มีการทดสอบสกัดน้ำมันหอมระเหยจากส่วนเหนือดินของโหระพาพบว่าประกอบด้วยสาร linalool, methyl chavicol, trans-α-bergamotene และ 1,8-cineole และพบว่าน้ำมันหอมระเหยโหระพามีฤทธิ์ไล่ยุง (repellent effect) โดยทดสอบกับยุงลาย (Aedes albopictus) แต่ไม่ได้ทดสอบรายละเอียดของสารแต่ละชนิดว่ามีสารชนิดใดบ้างที่มีฤทธิ์ในการไล่ยุง รวมทั้งการทดสอบเกี่ยวกับกลไกต่างๆ ในการไล่ยุง

เอกสารอ้างอิง : Giatropoulos A, Kimbaris A, Michaelakis A, et al. Chemical composition and assessment of larvicidal and repellent capacity of 14 Lamiaceae essential oils against Aedes albopictus. Parasitol Res 2018;117(6):1953-64.