คำถาม : กวาวเครือแดง
  • สรรพคุณกวาวเครือแดง
  • Date : 15/3/2562 16:52:00
คำตอบ : สรรพคุณตำรายาไทยระบุว่า กวาวเครือแดงใช้รับประทานเพื่อเป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงกำลัง และเชื่อว่าสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายได้ สำหรับรายงานการศึกษาวิจัย พบว่าสารสกัดกวาวเครือแดงมีผลเพิ่มปริมาณอสุจิและน้ำหนักของต่อมลูกหมากในสัตว์ทดลอง และมีการศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครเพศชาย โดยให้รับประทานกวาวเครือแดงแคปซูลขนาด 250 มก./แคปซูล วันละ 4 เม็ด เป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นตอบแบบสอบถามดัชนีชี้วัดสมรรถภาพทางเพศพบว่า การรับประทานแคปซูลกวาวเครือแดงทำให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้น 82.4% และไม่มีผลต่อระดับฮอร์โมน testosterone ในอาสาสมัคร อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการใช้กวาวเครือแดงในปริมาณสูงและระยะเวลานาน เนื่องจากมีการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า กวาวเครือแดงมีแนวโน้มทำให้ระดับของฮอร์โมนเพศชาย (testosterone) ของหนูแรท ลดลง และทำให้ค่าเอนไซม์ในตับสูงขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าการรับประทานกวาวเครือแดงในระยะยาวและในขนาดที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อตับได้