คำถาม : ขับลมในเส้นเอ็น
  • ขับลมในเส้นเอ็นคืออะไรคะ
  • Date : 15/3/2562 16:52:00
คำตอบ : ตามปกติธาตุลมในร่างกายจะไหลเวียนไปได้ตามปกติ แต่ถ้าเกิดการขัดขึ้นมาของธาตุลมจากการใช้งานของอวัยวะต่างๆ จะทำให้เกิดอาการล้า การกระทำที่ทำให้เกิดการติดขัดของธาตุลมบริเวณใดจะทำให้กล้ามเนื้อที่อยู่ในแนวที่ถูกกระทำเกิดอาการล้า เกร็ง ทำให้เลือดและลมไม่สามารถไหลผ่านได้ทำให้เกิดอาการอ่อนแรงของอวัยวะนั้นๆ และหากลมติดขัดอยู่ในแนวเส้น ก็ส่งผลเบียดกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆ นั้น ทำให้เกิดอาการปวด บวม ถ้าได้รับการบำบัดให้ธาตุลมมีการเคลื่อนได้เหมือนปกติด้วยวิธีการที่ถูกต้องอาการที่เกิดขึ้นก็จะทุเลาลง อาการเจ็บป่วยที่เกิดก็จะค่อยๆ หาย ดังนั้นสรรพคุณ ขับลมในเส้นเอ็น คือการทำให้ลมที่ติดขัดในเส็นเอ็นไหลเวียนได้ดีขึ้น และจะส่งผลช่วยลดการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้