คำถาม : ฝาง
  • 1. ทำไมต้องทำการสกัดBrazilinที่อยู่ในแก่นฝางมีประโยชน์หรือความสำคัญอย่างไร
    2. ทำไมในการสกัดฝางจึงนิยมใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลายค่ะ

  • Date : 18/2/2562 16:53:00
คำตอบ : 1. สาร brazilin ในฝาง มีการศึกษาวิจัยว่า สามารถต้านการอักเสบ และยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมได้ แต่เป็นการศึกษาระดับเซลล์ หรือในสัตว์ทดลอง ยังไม่มีการศึกษาในคนค่ะ

2. เนื่องจากสาร Brazilin ในแก่นฝาง เป็นสารค่อนข้างมีขั้ว จึงนิยมใช้เอทานอล เป็นตัวทำละลายค่ะ