คำถาม : รักษาโรคจากเชื้อบิด
  • สมุนไพรอะไรที่หาได้ง่ายราคาถูก และสามารถใช้รักษาโรคจากเชื้อบิดได้ครับ
  • Date : 15/2/2562 14:22:00
คำตอบ : โรคบิด หากเป็นแล้วรุนแรง คงต้องไปพบแพทย์นะคะ ส่วนสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อบิดได้ และมีการศึกษาวิจัย แต่เป็นการศึกษาในหลอดทดลอง ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร ข่า พลูคาว บัวบก เป็นต้น ค่ะ