คำถาม : สารแทนนินยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อรา ?
  • สารแทนนินสามารถยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราได้มั้ยคะ แล้วมีเชื้อรากับแบคทีเรียในอะไรบ้างที่สามารถใช้สารแทนนินยับยั้งได้
  • Date : 25/1/2562 16:56:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัยว่าสารแทนนินมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียหลายชนิดเช่น Staphylococcus aureus, Streptococcus pyrogens, Salmonella typhi, และ Pseudomonas aeruginosa เป็นต้น และมีฤทธิ์ต้านเชื้อรา Aspergillus niger และยีสต์ Candida sp. อย่างอ่อนๆ ซึ่งแบคทีเรียและเชื้อราที่ใช้ในการศึกษาเหล่านี้ เป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ สามารถศึกษารายละเอียดงานวิจัยเพิ่มเติมได้จากเอกสารอ้างอิงค่ะ

เอกสารอ้างอิง :
- Ogawa S, Yazaki Y. Tannins from Acacia mearnsii de wild. bark: tannin determination and biological activities. Molecules. 2018; 23(4): 837.
- Doss A, Mohammed Mubarack H, Dhanabalan R. Antibacterial activity of tannins from the leaves of Solanum trilobatum Linn. Indian J Sci Technol. 2009;2(2):41-3.