คำถาม : การทดสอบความสามารถของสารกัด
  • สอบถามเรื่องการทดสอบความสามารถของสารกัดในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคด้วยวิธี disc diffusion ว่าในการทดสอบความไวต่อสารสกัดของเชื้อ ยาฏิชีวนะที่ใช้เป็น Positive control ควรใช้ตัวไหนคะ แล้วเลือกจากอะไร
  • Date : 18/1/2562 17:29:00
คำตอบ : เลือกตามชนิดของเชื้อที่ต้องการทดสอบค่ะ โดย positive control ต้องมีฤทธิ์ต้านเชื้อดังกล่าวได้ ซึ่งอาจเป็น antibiotic disc ที่มียามาตรฐานอยู่ในแผ่น disc แล้ว (มีชนิดและขนาดยาระบุชัดเจน) หรือเป็นแผ่น disc ที่นำมาชุบยาที่ทราบชนิดและขนาดเองภายหลัง สามารถหาซื้อได้จากบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาค่ะ