คำถาม : กระชายสามารถรับประทานสดได้หรือไม่ ?
  • กระชาย สามารถรับประทานสดได้หรือไม่ ปริมาณที่แนะนำให้รับประทานแตกต่างจากการทานแบบสุกหรือไม่อย่างไร
  • Date : 11/1/2562 16:51:00
คำตอบ : กระชายสามารถรับประทานสดได้ค่ะ มีสรรพคุณในการขับลม แก้จุกเสียด ท้องอืดท้องเฟ้อ (อ่านข้อมูลของกระชายเพิ่มเติมได้ในฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานhttp://medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/index.asp)
สำหรับขนาดที่เหมาะสมในการรับประทานเพื่อรักษาอาการแน่น จุกเสียด คือ นำเหง้าแห้งประมาณครึ่งกำมือต้มกับน้ำสะอาด รินเอาเฉพาะน้ำดื่ม ส่วนขนาดรับประทานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ยังไม่มีการรายงานค่ะ และแม้จะยังไม่มีการรายงานความเป็นพิษจากการบริโภคกระชายในรูปแบบของอาหารและเครื่องดื่ม แต่ก็ไม่ควรใช้ในรูปแบบที่เข้มข้นเกินไป และควรสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้ด้วย นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ที่แพ้พืชตระกูลขิง เช่น ขิง ข่า ขมิ้น ไพล เนื่องจากเป็นพืชวงศ์เดียวกัน อาจทำให้เกิดการแพ้ได้