คำถาม : สารในมะตูม อบเชย และ ชะเอมเทศ
  • สอบถามว่าสารที่พบในมะตูม อบเชย และ ชะเอมเทศ มีสารอะไรบ้างและสารที่พบในสมุนไพรแต่ละชนิดส่งผลต่อร่างกายอย่างไร
  • Date : 28/12/2561 14:01:00
คำตอบ : มะตูม มีสารออกฤทธิ์สำคัญได้แก่ สารในกลุ่มอัลคาลอยด์ เทอร์ปีนอยด์ คูมารินส์ แทนนิน ฟลาโวนอยด์ โพลีแซคคาไรด์ และ ฟีนิลโพรพานอยด์ (phenylpropanoids) มีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาคือ ใช้แก้ไข้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ บำรุงกำลัง ลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดความดันโลหิต และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร

อบเชย มีสารออกฤทธิ์สำคัญได้แก่ สารกลุ่มน้ำมันหอมระเหยโดยในน้ำมันหอมระเหยมีองค์ประกอบหลักเป็น cinnamaldehyde และพบสารกลุ่มชาลโคนที่มีชื่อว่า methylhydroxy chalcone polymer อบเชยมีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาคือ บำรุงกำลัง ทำให้สดชื่น แก้อาการอ่อนเพลีย ลดระดับน้ำตาลในเลือ ลดไขมัน และต้านการอักเสบ

ชะเอมเทศ มีสารออกฤทธิ์สำคัญได้แก่ สารกลุ่มซาโปนิน ฟลาโวนอยด์ ฟีนอลิค อัลคาลอยด์ แทนนิน และน้ำมันหอมระเหย มีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาคือ บำรุงร่างกาย บำรุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย ลดระดับน้ำตาลในเลือด คลายความเครียด ต้านการอักเสบ และบำรุงสมอง

สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของพืชดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ ฐานข้อมูล PHARM database บนหน้าเว็บไซต์ของ สำนักงานข้อมูลสมุนไพร www.medplant.mahidol.ac.th ค่ะ