คำถาม : Aloe-emodin
  • Aloe-emodin พบที่น้ำยางในเปลือกใบว่านหางจระเข้ แล้ว เวลาสกัด เราจะสกัดสาร Aloe-emodin อย่างไรหรือครับ
  • Date : 28/12/2561 13:59:00
คำตอบ : วิธีการสกัดและวิเคราะห์สาร aloe-emodin จากว่านหางจระเข้ สามารถทำได้ดังนี้
1. นำใบว่านหางจระเข้สดมาล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาด แยกส่วนวุ้นออก และเอาเฉพาะส่วนเปลือกสีเขียว
2. นำเปลือกว่านหางจระเข้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ และนำไปอบให้แห้งด้วยเครื่องอบแห้งที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส
3. นำเปลือกว่านหางจระเข้อบแห้งไปบดหรือปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องบดสมุนไพรหรือเครื่องปั่นไฟฟ้า
4. นำผงเปลือกว่านหางจระเข้ไปสกัดด้วยวิธีการหมัก (maceration) โดยใช้ตัวทำละลายขั้วปานกลาง เช่น isopropanol, butanol, ethyl acetate, chloroform เป็นต้น บนเครื่องเขย่า (shaker) ที่อุณหภูมิห้อง หรือการใช้ความร้อนช่วยในการสกัดเช่นการ reflux จะช่วยทำให้สกัด aloe-emodin ได้ดีขึ้น จากนั้นกรองเอากากออกด้วยสำลีหรือกระดาษกรอง
5. นำสารละลายที่ได้ไประเหยตัวทำละลายออกโดยใช้หม้ออังไอน้ำหรือเครื่องสุญกาศแบบหมุน (rotary vacuum evaporator) จนได้สารสกัดแห้ง
6. นำสารสกัดที่แยกได้ไปวิเคราะห์/พิสูจน์หาสาร aloe-emodin ด้วยเทคนิค Thin layer chromatography หรือ high Performance Liquid Chromatography (HPLC) เทียบกับสารมาตรฐาน aloe-emodin
7. หากต้องการสาร aloe-emodin ให้บริสุทธิ์ขึ้นจะต้องนำสารสกัดที่ได้มาแยกต่อโดยวิธีทางโครมาโตกราฟฟี) และพิสูจน์โครงสร้างสารที่แยกได้โดยใช้เทคนิคสเปกโตสโคปี

สามารถศึกษารายละเอียดวิธีการสกัดสาร aloe-emodin โดยละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารงานวิจัยดังต่อไปนี้
1. Lawrence R, Jeyakumar E, Tripathi P. Isolation, Purification and Evaluation of Antibacterial Agents from Aloe vera. Braz J Microbiol. 2009;40:906-15.
2. Choche T, Shende S, Kadu P. Extraction and Identification of Bioactive Components from Aloe barbadensis Miller. RRJPP. 2014;2(1):14-23.
3. Chiang HM, Lin YT, Hsiao PL, Su YH, Tsao HT, Wen KC. Determination of Marked Components —aloin and aloe-emodin— in Aloe vera before and after hydrolysis. J Food Drug Anal. 2012;20:646-52.
4. Coopoosamy AM, Magwa ML. Antibacterial activity of aloe emodin and aloin A isolated from Aloe excels. Afr J Biotechnol. 2006;5(11):1092-4.
5. ปัณรสี สู่ศิริรัตน์, ภัทรา พลับเจริญสุข. การใช้สารสกัดหยาบจากเปลือกว่านหางจระเข้เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนส และโรคขั้วผลเน่าในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ เขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิต 2555 (รายงานการวิจัย).