คำถาม : เปราะป่า
  • เรียนสอบถาม สมุนไพร เปราะป่า มีงานวิจัยเกี่ยวกับสรรพคุณทางยา หรือปล่าวครับ พอดีที่โรงเรียนจะทำโครงงานเกี่ยวกับสุขภาพ โดยใช้สมุนไพรพื้นบ้าน เลยอยากจะได้ข้อมูลรองรับ สำหรับให้นักเรียนใช้ศึกษาครับ
  • Date : 28/12/2561 13:57:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า เปราะป่า มีชื่อวิทยาศาสตร์ 3 ชนิด คือ
1. Kaempferia roscoeana มีลักษณะเป็นไม้ล้มลุก รากอ้วน ใบแยกเป็น 2 แผ่บนพื้น ค่อนข้างหนา ไม่มีก้านใบ ใบเรียบ ปลายใบแหลมสั้น ฐานใบกลม ดอกช่อสั้น แต่ละช่อมีดอก 2-3 ดอก มีใบประดับ กลีบรองกลีบดอกเรียบ ปลายแยกเป็น 2 แฉก กลีบดอกเชื่อมติดเป็นหลอด
2. Kaempferia marginata มีลักษณะเป็นไม้ล้มลุก ลำต้นสั้น ใบรูปกลม ดอกช่อ ดอกย่อยกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นแฉก แต่ละแฉกรูปหอก ผลเป็นแคปซูล รูปขอบขนาน
3. Kaempferia pulchra มีลักษณะเป็นไม้ล้มลุก ใบมีสีเขียวเข้ม หรือเขียวแกมม่วง ใบแผ่ราบติดดิน ดอกสีม่วงแดง
ทั้ง 3 ต้น ระบุมีสรรพคุณพื้นบ้านเหมือนกันคือ ส่วนหัว ใช้แก้ไข้ ขับลมในไส้ แก้หวัด และแก้กำเดา
ส่วนงานวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เมื่อสืบค้นข้อมูลพบว่า
1. Kaempferia roscoeana พบว่า มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียบางชนิด และต้านเชื้อมาลาเรีย แต่งานวิจัยทั้งหมดเป็นการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro)
2. Kaempferia marginata พบว่า มีฤทธิ์ต้านเชื้อราบางชนิด ต้านการอักเสบ และต้านเชื้อมาลาเรีย งานวิจัยทั้งหมดเป็นการศึกษาในหลอดทดลอง
3. Kaempferia pulchra พบว่า มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียบางชนิด ต้านการอักเสบ และต้านอนุมูลอิสระ งานวิจัยทั้งหมดเป็นการศึกษาในหลอดทดลอง

อ้างอิง :
หนังสือสมุนไพรไม้พื้นบ้าน เล่ม 2
ฐาน PHARM