คำถาม : สมุรไพรที่ช่วย สิวอักเสบ เป็นหนอง
  • อยากทราบว่า สมุรไพรตัวไหนที่ช่วยเรื่อง สิวอักเสบ เป็นหนองได้บ้าง
    ขอให้ช่วยแนะนำทั้งสมุนไพรเดี่ยว และ สมุนไพรตำรับ

  • Date : 25/12/2561 13:51:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล สมุนไพรที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์บรรเทาอาการสิวอักเสบ และมักใช้ในสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์รักษาสิวหรือตำรับยาสำหรับรักษาโรคผิวหนังได้แก่ ว่านห่างจระเข้ กระเทียม ขมิ้นชัน สมอไทย และยูคาลิปตัส เป็นต้น

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารอ้างอิงดังต่อไปนี้

1. Hajheydari Z, Saeedi M, Morteza-Semnani K, Soltani A. Effect of Aloe vera topical gel combined with tretinoin in treatment of mild and moderate acne vulgaris: a randomized, double-blind, prospective trial. J Dermatolog Treat. 2014;25(2):123-9.
2. Nasri H, Bahmani M, Shahinfard N, Nafchi AM, Saberianpour S, Kopaei MR. Medicinal Plants for the Treatment of Acne Vulgaris: A Review of Recent Evidences. Jundishapur J Microbiol. 2015 Nov; 8(11): e25580.