คำถาม : การหมัก (maceration)
  • สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามหัวข้อดังนี้ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
    1. สามารถหมักพืชตัวอย่าง 1 Kg. : 5 L. โดยแยกใส่ 100 กรัม:เฮกเซน 500 มิลลิลิตร ในขวดรูปชมพู่ (erlenmeyer flask) ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 10 ขวดได้ไหมคะ หรือจำเป็นต้องหมักในถังที่มีขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว ในกรณีที่ไม่มีถังหมักขนาดใหญ่ เมื่อหมักพืชตัวอย่างในตัวทำละลายจนครบเวลาที่กำหนด นำสารที่สกัดได้ 10 ขวดมากรองด้วยกระดาษกรองทีละขวดได้สารสกัดหยาบ ทำสารสกัดให้เข้มข้นขึ้นด้วยเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ(Vacuum rotary evaporation) อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เมื่อตัวทำละลายแห้ง จะได้สารสกัดหยาบ (crude extract) ในการชั่งน้ำหนักของสารสกัดหยาบ สามารถชั่งน้ำหนักรวมทั้งหมดได้ไหมคะ หรือว่าต้องชั่งทีละ 1 ขวดจนครบทั้งหมด 10 ขวดเมื่อทำการระเหยตัวทำละลายออกไปแล้ว
    2. ขณะที่ทำการหมักพืชตัวอย่าง สามารถนำเข้าตู้บ่มเพาะพร้อมระบบเขย่าได้ไหมคะ ถ้าตัวทำละลายที่ใช้ในการเป็นเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และเมทานอล และถ้าทำได้ สามารถใช้วัสดุอะไรปิดปากขวดรูปชมพู่ (erlenmeyer flask) ได้บ้างคะ ในขณะที่เครื่องเขย่าทำงานเกิดการสกัดหรือการหมัก จำเป็นต้องมีการลดก๊าซหรือความดันภายในขวดไหมคะ
    3. อัตราส่วนพืชตัวอย่างกับตัวทำละลายมีการกำหนดไว้แน่นอนไหมคะ ว่าต้องใช้อัตราส่วนที่เท่าไร

  • Date : 25/12/2561 13:43:00
คำตอบ : 1. สามารถแบ่งสกัดได้ค่ะ แต่สัดส่วนในการสกัดในแต่ละขวดต้องเท่ากันทุกขวด และในขั้นตอนสุดท้ายสามารถนำสารสกัดทั้งหมดรวมกัน แล้วคำนวณ %yield ของสารสกัดทั้งหมดได้ แต่ในการเขียนรายงานการวิจัย ต้องบันทึกวิธีการทำดังกล่าวอย่างละเอียด เนื่องจากในขั้นตอนการแบ่งสกัดสาร แม้จะกำหนดสัดส่วนตัวอย่างสารละลายต่อตัวทำละลาย เวลา อุณหภูมิ ให้เท่ากันในทุกขั้นตอน แต่การแบ่งสกัดเช่นนี้จะมีผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในแต่ละขวดอยู่บ้าง ซึ่งในกรณีที่มีผู้สนใจศึกษาอ้างอิงและทำตามงานวิจัยของคุณ หากคุณเขียนอธิบายเฉพาะปริมาณตัวเลขทั้งหมด (total) แล้วผู้วิจัยท่านอื่นทำการสกัดแบบหมักในถังใหญ่เพียงครั้งเดียว หรือระเหยแห้งเพียงครั้งเดียว อาจทำให้ผล %yield ที่ได้แตกต่างจากผลของคุณซึ่งใช้อ้างอิงได้

2. สามารถนำขวดสกัดสารเข้าตู้เขย่าได้ค่ะ โดยให้ปิดปากขวดด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ วิธีดังกล่าวเป็นการปิดเพื่อป้องกันไม่ให้สารละลายระเหยออกไปจนหมดในระหว่างการสกัด และไม่แน่นจนทำให้เกิดก๊าซหรือความดันในขวด จึงไม่จำเป็นต้องทำการลดความดันหรือก๊าซในขวดค่ะ

3. อัตราส่วนพืชตัวอย่างกับตัวทำละลายไม่มีกำหนดแน่นอน แต่สารละลายควรมีมากพอให้ท่วมตัวอย่างค่ะ