คำถาม : สมุนไพรในผู้ป่วยโรคไต
  • ในปัจจุบันมีสมุนไพรตัวใดที่มีงานวิจัยรองรับว่ามีผลเสียจ่อโรตไตบ้างคะ แล้วส่งผลเสียอย่างไร
  • Date : 23/12/2561 13:33:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า พืชสมุนไพรที่มีผลก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยโรคไตหรือทำให้อาการของผู้ป่วยรุนแรงขึ้นได้แก่ มะเฟือง โดยพบว่าสารออกซาเลททำให้ไตเกิดความเป็นพิษ, มะขามแขกและชะเอมเทศ มีผลทำให้เกิดภาวะโปแตสเซียมต่ำในเลือด, ลูกเนียง (Archidendron jiringa) มีความเป็นพิษต่อระบบปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะยากและมีเลือดปน และพืชในสกุล Aristolochia เช่น Aristolochia fangchi เนื่องจากมีสาร aristolochic acid ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดความผิดปกติที่ไต ทำให้เนื้อไตมีสภาพเป็นพังผืด และเกิดภาวะไตวายได้ นอกจากนี้ในผลไม้บางชนิด เช่นมะเฟือง มีปริมาณกรดออกซาลิคมากโดยเฉพาะมะเฟืองเปรี้ยว ซึ่งผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกไตแล้ว ไม่สามารถขับสารชนิดนี้ได้ ทำให้อาจส่งผลต่อสมองได้ ทำให้สะอึก ซึมและชักได้ ส่วนในผู้ป่วยไตระยะปานกลาง หากรับประทานมากเกินไป ก็ทำให้เกิดอาการได้เช่นกัน และส่วนคนทั่วไปหากกินมากกินไปอาจทำให้เกิดนิวในไตได้

อย่างไรก็ตาม เป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวาย ในการรับประทานอาหารหรือสมุนไพรจะต้องมีความระมัดระวัง และอยู่ในความดูแลของแพทย์แผนปัจจุบันอย่างใกล้ชิด นอกจากสมุนไพรที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว ยังไม่แนะนำให้ใช้สมุนไพรเสริมในการรักษาอาการ เนื่องจากไตทำหน้าที่กรองของเสียออกจากร่างกาย การใช้สมุนไพรเสริมอาจจะยิ่งไปเพิ่มภาระให้ตับและไตทำงานมากขึ้น และยังทำให้ระดับอิเล็คโตไลต์ในร่างกายผิดปกติ ซึ่งอาจก่อให้อาการของโรครุนแรงยิ่งขึ้น