คำถาม : ถั่งเช่าสีทอง
  • อยากทราบว่า เห็ดถั่งเช่าสีทองควรใช้การสกัดแบบไหนให้ได้สารคอไดซิปินสูงสุดดีคะ ใช้เป็นข้อมูลในการทำวิจัยการสร้างเครื่องสกัดสารจากเห็ดถั่งเช่าสีทองค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 20/12/2561 16:24:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล พบรายงานการวิจัยเปรียบเทียบปริมาณสาร cordycepin ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์สำคัญในเห็ดถังเช่าสีทอง ที่สกัดด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆ ร่วมกับการสกัดด้วยวิธี การสกัดด้วยคลื่นอัลตราโซนิค (Ultrasonic extraction) ระบุว่า วิธีที่เหมาะสมและสามารถสกัดสาร cordycepin จากส่วน fruiting body ของเห็ดถังเช่าสีทองคือ การสกัดด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 85 C นาน 2.5 ชั่วโมง ร่วมกับ การสกัดโดยใช้เครื่องสกัด ultrasonic ที่ 6000W นาน 35 นาที ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ปริมาณสาร cordycepin ที่ได้ด้วยวิธี HPLC พบว่า สามารถสกัดสารได้มากถึง 9.559 มก./ตัวอย่างแห้งของส่วน fruiting body 1 กรัม

Ref : Zhang H, Wang JW, Dong SZ, Xu FX, Wang SH. The optimization of extraction of cordycepin from fruiting body of Cordyceps militaris (L.) Link. Adv Mater Res. 2012;393-395:1024-8.