คำถาม : วิธีการใช้น้ำแข็งรักษาอาการแผลไฟไหม้
  • อยากทราบวิธีการใช้น้ำแข็งรักษาอาการแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ตามสาสุขมูลฐานค่ะ พอดีสนใจในเรื่องนี้
  • Date : 14/12/2561 11:50:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล พบอ้างอิงการใช้น้ำแข็งเพื่อรักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก โดยระบุว่ามีรายละเอียดอยู่ใน สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2542) ของสำนักงานคณะกรรมการการสาธารณุสขมูลฐาน กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่กล่าวอ้างได้ จึงไม่สามารถระบุถึงวิธีการใช้ได้ค่ะ อย่างไรก็ตามสามารถอ่านวิธีรักษาพยาบาลแผลไฟไหม้ / น้ำร้อนลวก เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลราชวิถี ได้จาก https://www.vibhavadi.com/health322 โดยระบุว่าวิธีการรักษาขึ้นกับความรุนแรงของแผล โดยเบื้องต้นให้ รีบใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบบริเวณที่มีบาดแผล เพื่อลดอาการปวดแสบปวดร้อน และป้องกัน มิให้เนื้อเยื่อถูกทำลายมากขึ้น อาจใช้น้ำเย็นราด หรือแช่ในน้ำใส่น้ำแข็ง หรือ ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเย็นประคบ หรือใช้ถุงพลาสติก ใส่น้ำแข็งผสมน้ำเล็กน้อยวางตรงบริเวณที่มีบาดแผล อย่างน้อย 20 นาที หรือจนกว่าอาการปวดแสบปวดร้อนลดลง (ผลิตภัณฑ์ช่วย เจลว่านหางจรเข้) แล้วปิดแผลด้วยผ้ากอซ หรือผ้าสะอาด ถ้ายังมีอาการปวดแสบปวดร้อน หรือมีตุ่มใส ควรไปหาหมอ

Ref : พันธวัฒน์ จตุพร, ศุภพร ไทยภักดี, ศิริภัทรา เหมือนมาลัย. พืชสมุนไพรไทยสำหรับงานสาธารณสุขมูลฐานบนเว็บไซต์. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี.
http://www.east.spu.ac.th/journal/booksearch/upload/1375-013_thai.pdf