คำถาม : มะระขี้นกกับยาแอสไพริน
  • มะระขี้นก มีผลกับยาแอสไพรินไหมคะ
  • Date : 23/11/2561 17:17:00
คำตอบ : แอสไพริน เป็นยามีฤทธิ์ในการรักษาอาการอักเสบ ลดไข้ และต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด กลไกการออกฤทธิ์ของยาแอสไพริน คือ การยับยั้งเอนไซม์ที่ทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบ ชื่อว่า cyclooxygenase (COX) นอกจากนี้การยับยั้ง COX มีผลลดการสร้าง thromboxane-A2 ทำให้ความสามารถในการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดลดลง จากการสืบค้นข้อมูลยังไม่พบรายงานการการศึกษาการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการรับประทานมะระขี้นกร่วมกับยาแอสไพริน อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในผู้ป่วยต้องรับประทานแอสไพรินเพื่อควบคุมการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด เนื่องจากมะระขี้นกสามารถยับยั้งการทำงานของ COX ด้วยเช่นกัน เมื่อรับประทานคู่กันเป็นประจำอาจเสริมฤทธิ์ของยาแอสไพรินได้ แต่หากต้องการรับประทานมะระขี้นกเป็นครั้งคราวในรูปของอาหาร สามารถรับประทานได้ตามปกติค่ะ