คำถาม : แพ้กลูเตน
  • แพ้กลูเตน ทานอะไรได้บ้างคะ
  • Date : 18/11/2561 17:10:00
คำตอบ : กลูเตน (gluten) เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบใน ข้าวสาลี ข้าวบาเล่ย์ ข้าวไรย์ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของข้าวสาลี เช่น ขนมอบ เบเกอรี่ เนื้อเทียม ซอสถั่วเหลือง น้ำมันหอย เป็นต้น หากมีอาการแพ้กลูเต็นควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะมีส่วนผสมดังกล่าว และควรสังเกตฉลากทุกครั้งว่าผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อมีข้าวสาลีเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ตัวอย่างอาหารที่ไม่มีกลูเต็นและสามารถรับประทานได้ เช่น ข้าวโพด งา ถั่วต่างๆ เนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการแปรรูป อาหารทะเล นม รวมถึงผัก ผลไม้ทุกชนิดค่ะ