คำถาม : เถาวัลย์เปรียง
  • สงสัยว่าเถาวัลย์เปรียงออกฤทธิ์เหมือน NSAID ทำไมถึงกินก่อนอาหารหรอครับ
  • Date : 16/11/2561 17:04:00
คำตอบ : รูปแบบและขนาดวิธีใช้จากคู่มือบัญชียาจากสมุนไพร ระบุรูปแบบและขนาดวิธีใช้ยาดังนี้
1. บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ รับประทานผงจากเถาของเถาวัลย์เปรียง ครั้งละ 500 มิลลิกรัม ถึง 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที
2. บรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง และอาการปวดจากข้อเข้าเสื่อม รับประทานสารสกัดจากเถาด้วย 50%เอทานอล ครั้งละ 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารทันที
ซึ่งการใช้ในทั้งสองรูปแบบต่างแนะนำให้รับประทานหลังอาหารทันที เพื่อป้องกันการระคายเคืองกระเพาะอาหารค่ะ