คำถาม : ขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร
  • ขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรสามารถใช้ได้ติดต่อกันนานสุดกี่เดือนคะ และสามารถใช้ในเด็กได้ไหม มีข้อแนะนำการใช้ในเด็กหรือการใช้ระยะยาวอย่างไรบ้างคะ
  • Date : 16/11/2561 17:01:00
คำตอบ : ขมิ้นชัน
อ้างอิงจากคู่มือการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 การรับประทานขมิ้นชันเพื่อบรรเทาอาการแน่นจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ คือ รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน เมื่ออาการดีขึ้นให้หยุดใช้ยา ไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน 1 เดือน และควรใช้เมื่อมีอาการของโรคไม่แนะนำใช้เพื่อป้องกันโรค ห้ามใช้กับผู้ป่วยท่อน้ำดีอุดตันหรือผู้ที่ไวต่อยานี้ และมีข้อควรระวังคือ ระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาถึงความปลอดภัยในเด็ก จึงยังไม่แนะนำให้เด็กรับประทาน

ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร ควรรับประทานเมื่อจำเป็น เช่น ป่วย หรือเริ่มมีอาการหนาวๆร้อนๆ คล้ายจะเป็นไข้หวัด ให้ รับประทานครั้งละ 1.5 – 3 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน ติดต่อกันไม่เกิน 7 วัน ทั้งนี้เพราะว่าฟ้าทะลายโจร จัดเป็นยาเย็นตามสรรพคุณแผนโบราณ อาจทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ แขนขาชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือความเข้มข้นของเลือดลดลง อาการต่างๆ เหล่านี้สามารถกลับมาสู่ปกติได้เมื่อหยุดยา และไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กเล็กเช่นกัน เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาถึงความปลอดภัยในเด็กค่ะ