คำถาม : ว่านชักมดลูก
  • ว่านชักมดลูกเป็น blood thiner เหมือนขมิ้นชันรึเปล่าครับ
  • Date : 16/11/2561 16:58:00
คำตอบ : การสืบค้นข้อมูลยังไม่พบฤทธิ์ต้านการเกิดลิ่มเลือด (anticoagulant) หรือการเจือจางเลือด (blood thinner) ของว่านชักมดลูก อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าสารสกัดเฮกเซนและสารสกัดเอทานอลของว่านชักมดลูกมีผลเพิ่มการทำงานของ CYP1A1 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการเมตาบอลิสมยาวาร์ฟาริน ที่เป็นยากลุ่ม blood thinner หากผู้ป่วยใช้วาร์ฟารินเป็นประจำจึงไม่ควรใช้ร่วมกัน เนื่องจากว่านชักมดลูกอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของยา ทำให้การรักษาไม่ได้ผลตามที่ควร อีกทั้งว่านชักมดลูกเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิง ควรรับประทานภายใต้คำแนะนำอย่างเคร่งครัด การนำมารับประทานนอกเหนือจากสรรพคุณที่กำหนด อาจส่งผลกระทบต่อระบบอื่นในร่างกายได้ค่ะ