คำถาม : โรคเกล็ดเลือดสูง
  • เป็นโรคเกล็ดเลือดสูง (Essential Thrombocytopenia) เนื่องจากไขกระดูกทำงานผิดปกติ ต้องรับ OH-urea และ aspirin ทุกวัน มีคนแนะนำยาของหมอพร (กรมหลวงชุมพรฯ) คือ น้ำต้มช่อมะเขือพวง ไม่ทราบมีการใช้ศึกษาวิจัย ไหมคะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 31/10/2561 16:25:00
คำตอบ : มีรายงานวิจัยว่า มะเขือพวงมีฤทธิ์ต้านการรวมตัวของเกล็ดเลือดในสัตว์ทดลอง แต่ยังไม่พบการศึกษาในคน

Ref : T´elesphore Benoˆıt Nguelefack, Hassane Mekhfi, Th´eophile Dimo, et al. Cardiovascular and anti-platelet aggregation activities of extracts from Solanum torvum (solanaceae) fruits in rat. J Complement Integr Med 2008;5(1):1-11.