คำถาม : ขวดบรรจุน้ำมันสมุนไพร
  • ในการผลิตน้ำมันไพล หรือน้ำมันนวดสมุนไพรต่างๆ ควรบรรจุขวดแก้วหรือพลาสติกคะ และควรทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์แบบไหนดีค่ะ
  • Date : 29/10/2561 17:05:00
คำตอบ : ควรบรรจุลงในขวดแก้วจะดีกว่า น้ำมันจากสมุนไพรโดยเฉพาะพวกน้ำมันหอมระเหยควรเก็บไว้ในภาชนะแก้วสีทึบ ขวดสีทึบ เช่น ขวดสีชา สีเขียว หรือสีฟ้า เพื่อป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายองค์ประกอบในน้ำมันหอมระเหย ทำให้กลิ่นไม่คงทน และหลีกเลี่ยงการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดพลาสติก หรือมีจุกยาง เนื่องจากน้ำมันหอมระเหยอาจจะละลายพลาสติกหรือจุกยางได้ ขวดบรรจุต้องเป็นขวดแก้วหรืออะลูมิเนียมเท่านั้น และฝาปิดควรเป็นอะลูมิเนียมหรือพลาสติกแข็งที่ทนทานเช่นกัน
การทำความสะอาดก็คือ ล้างขวดให้สะอาดและทำให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้บรรจุน้ำมัน