คำถาม : การใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยโรคตับไต
  • อยากทราบว่าการใช้ยาสมุนไพร มีบอกไหมคะ ว่าผู้ป่วยค่าตับไตเกินเท่านี้ ห้ามใช้
  • Date : 22/10/2561 16:34:00
คำตอบ : ในการตรวจเลือดเพื่อตรวจวัดการทำงานของตับและไต จะมีค่าปกติอยู่ (ซึ่งจะระบุไว้ในใบรายงานแสดงผลเลือด) หากผู้ใดที่ผลการตรวจเลือดมีแนวโน้ม หรือมีค่าการทำงานของตับและไตผิดจากค่าปกติ แสดงว่าตับและไตอาจมีปัญหา ดังนั้นการใช้ยาสมุนไพรควรมีความระมัดระวังมากขึ้น หรือควรหลีกเลี่ยงไม่ใช้ เพราะอาจจะทำให้ตับและไต มีความผิดปกติมากขึ้นได้