คำถาม : ยาหลอก
  • คำว่า ยาหลอก หมายความว่าอย่างไร ?
  • Date : 17/10/2561 11:24:00
คำตอบ : ยาหลอก (placebo) ไม่ใช่ยาปลอม แต่เป็นสิ่งที่ทางการแพทย์ผลิตขึ้น เพื่อใช้ในการศึกษาทางการแพทย์ ถึงประสิทธิภาพของยาในการรักษาโรค และ/หรือในการรักษาอาการผิดปกติต่างๆ โดยยาหลอกจะมีลักษณะภายนอกเหมือนยาจริงทุกประการ เช่น รูปแบบยา (เม็ด น้ำ ผง แคปซูล) สี กลิ่น รสชาติ และขนาดยา แต่จะไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรค และ/หรือ รักษาอาการ และจะไม่ส่งผลใดๆต่อร่างกาย เมื่อกินเข้าไปร่างกายก็จะขับออกทางปัสสาวะ