คำถาม : ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิว
  • สอบถามค่ะ อยากทราบผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมเสตียรอยด์ จะระบุไว้ในส่วนผสมหรือไม่ ถ้ามีจะใช้ชื่อว่าอย่างไร
  • Date : 29/8/2561 16:44:00
คำตอบ : ตัวอย่างสารกลุ่มสเตียรอยด์ เช่น โคลเบตาซอล ไตรแอมซิโนโลน และเบต้าเมาธาโซน สารสเตียรอยด์ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ดังนั้นเครื่องสำอางที่ผสมสเตียรอยด์หรือสารต้องห้ามอื่นๆ มักไม่ระบุสารเหล่านั้นเป็นองค์ประกอบในฉลาก และจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการจดแจ้งกับทางอย.อย่างถูกต้อง ส่วนผสมต่างๆ จะต้องถูกแสดงบนฉลาก ดังนั้นก่อนที่จะซื้อเครื่องสำอางควรตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่า เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการจดแจ้งจากอย. โดยสามารถตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลอย. www.fda.moph.go.th หรือตรวจสอบผ่านทาง Oryor Smart Application โดยใส่เลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลัก ลงไป หากได้รับการจดแจ้งข้อมูลจะปรากฏออกมา และเลือกซื้อในร้านที่มีความน่าเชื่อถือ ไม่ซื้อเครื่องสำอางตามคำโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง social media เพราะอาจเสี่ยงจากการได้รับเครื่องสำอางอันตรายดังกล่าว โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://facialskin.oryor.com/