คำถาม : มะแว้งเครือ
  • สรรพคุณมะแว้งเครือ
  • Date : 29/8/2561 16:41:00
คำตอบ : สรรพคุณตามตำรายาไทยระบุว่า ราก แก้เสมหะ แก้ไอ ขับปัสสาวะ เนื้อไม้ แก้ท้องขึ้นท้องเฟ้อ ขับลมในลำไส้ ใบบำรุงธาตุ แก้ไอ ผล แก้คอแห้ง ขับเสมหะ แก้ไอ ขับลม บำรุงน้ำดี

อ้างอิง: หนังสือ “สมุนไพรไม้พื้นบ้าน” เล่ม 3