คำถาม : ใบม่อน
  • ดูนิทรรศการแห่งหนึ่งว่า ผู้ป่วยเบาหวานกินใบม่อนได้ แต่ครสวที่แล้วบอกผู้ป่วยเบาหวานกินลูกม่อนไม่ได้
  • Date : 27/8/2561 17:13:00
คำตอบ : หากหมายถึง หม่อน (mulberry) ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Morus alba L. มีงานวิจัยว่า ผงใบหม่อน ชาใบหม่อน และสารสกัดจากใบหม่อนสามารถลดน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้ สารออกฤทธิ์ที่พบคือสาร 1-deoxynojirimycin (DNJ) อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการใช้ใบหม่อนร่วมกับยากลุ่มที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase เช่น acarbose เพราะอาจจะไปเสริมฤทธิ์ของยา ทำให้น้ำตาลในเลือดลดต่ำลงมากได้ ซึ่งท่านสามารถอ่านข้อมูลของใบหม่อนเพิ่มเติมได้ที่
http://medplant.mahidol.ac.th/document/hotnews.asp?id=69
ส่วนลูกหม่อนหรือผลหม่อนจัดเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานต่ำ มีวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด สารสำคัญที่พบคือสาร anthocyanin ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ แต่อาจพบสาร DNJ ในผลหม่อนได้น้อย หรือพบได้ในบางสายพันธุ์ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อห้ามการบริโภคผลหม่อนในผู้ป่วยเบาหวาน แต่ก็ไม่ควรในปริมาณที่มากจนเกินไป เพราะในผลหม่อนก็มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ

Ref : Zhang H, Ma ZF, Luo X, Li X. Effects of Mulberry Fruit (Morus alba L.) Consumption on Health Outcomes: A Mini-Review. Antioxidants (Basel). 2018;7(5): E69