คำถาม : ใบหนานเฉาเหว่ย
  • ใบหนานเฉาเหว่ย กินแก้ความดันสูงได้ไหมครับ
  • Date : 24/8/2561 16:36:00
คำตอบ : หนานเฉาเหว่ย (Vernonia amygdalina) มีงานวิจัยระบุว่าสารสกัดน้ำและสารสกัดแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตได้ แต่ยังเป็นเพียงการศึกษาในระดับเซลล์และสัตว์ทดลองเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการศึกษาในคนหรือขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการรับประทาน รวมถึงยังไม่มีการศึกษาความเป็นพิษของการรับประทานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง หากใช้แล้วเกิดอาการแพ้หรือพบความผิดปกติ ควรหยุดใช้