คำถาม : กัญชาต้านมะเร็งได้หรือไม่
  • กัญชาต้านมะเร็งได้หรือไม่ มีการศึกษาในคนหรือไม่
  • Date : 23/8/2561 16:49:00
คำตอบ : ขณะนี้ยังไม่มีงานวิจัยในคนที่ระบุว่ากัญชา หรือ กัญชง สามารถรักษามะเร็งได้ ยังเป็นเพียงการศึกษาในระดับเซลล์และสัตว์ทดลอง สำหรับงานวิจัยในคนมีรายงานว่าสาร Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) จากกัญชามีฤทธิ์ต้านการอักเสบ กระตุ้นความอยากอาหาร และช่วยให้หลับ เมื่อทำการทดสอบในผู้ป่วยโรคโครห์น (Crohns Disease)

Ref : Naftali T, Bar-Lev Schleider L, Dotan I, Lansky EP, Sklerovsky Benjaminov F, Konikoff FM. Cannabis induces a clinical response in patients with Crohns disease: a prospective placebo-controlled study. Clin Gastroenterol Hepatol. 2013;11(10):1276-80.
อ่านรายละเอียดของกัญชา-กัญชงเพิ่มเติมได้ที่
https://www.oncb.go.th/ncsmi/hemp7/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2.pdf