คำถาม : มะม่วงหาว มะนาวโห่
  • มะม่วงหาว มะนาวโห่ หากทานมากๆ เป็นเวลาติดต่อกันเป็นสัปดาห์ จะมีโทษหรือเปล่าครับ
  • Date : 20/8/2561 16:42:00
คำตอบ : หากหมายถึง มะม่วงหาว มะนาวโห่ หรือ หนามแดง ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Carissa carandas L. ขณะนี้ยังไม่มีการรายงานความเป็นพิษของการบริโภคส่วนของผลในรูปแบบของอาหารค่ะ แต่ก็ไม่ควรบริโภคมากเกินไป เพราะในระยะยาวอาจเกิดการสะสมสารบางชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ และควรระมัดระวังน้ำยางเพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังและทางเดินอาหารได้