คำถาม : น้ำสับปะรดกล่อง
  • น้ำสับปะรดกล่อง (Concentrated) ยังมีบรอมีเลน อยู่ไหมครับ
  • Date : 13/8/2561 16:30:00
คำตอบ : อาจจะพอมีหลงเหลืออยู่บ้างค่ะ หากเป็นน้ำสับปะรดแท้ 100% ที่ได้จากการคั้นสดโดยไม่ผ่านความร้อน เนื่องจากตัวเอนไซม์บรอมีเลนเป็นโปรตีนที่สามารถเสื่อมสลายได้ด้วยความร้อนค่ะ