คำถาม : สมุนไพรแก้ท้องอืด
  • สมุนไพรแก้ท้องอืด
  • Date : 27/7/2561 16:57:00
คำตอบ : อ้างอิงจากคู่มือการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 สมุนไพรที่มีสรพพคุณบรรเทาอาการแน่นจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ คือ ขมิ้นชัน โดยมีขนาดและวิธีใช้คือ ให้รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน เมื่ออาการดีขึ้นให้หยุดใช้ยา ไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน 1 เดือน และควรใช้เมื่อมีอาการของโรคไม่แนะนำใช้เพื่อป้องกันโรค ห้ามใช้กับผู้ป่วยท่อน้ำดีอุดตันหรือผู้ที่ไวต่อยานี้ และมีข้อควรระวังคือ ระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก ระมัดระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) ยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึมผ่านเอนไซม์ cytochrome P450 (CYP 450) และยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น doxorubicin, chlormethine, cyclophosphamide และ camptothecin