คำถาม : ต้นสะอึก
  • สะอึก Ipomoea marginata (Desr.) Verdc. มีสารหอมมากเมื่อถอนต้น มีประโยชน์รักษาโรคหรือไม่
  • Date : 25/7/2561 16:54:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล การใช้ประโยชน์ทางสรรพคุณพื้นบ้านของต้นสะอึก (Ipomoea marginata) คือ ส่วนใบใช่ตำพอกเป็นยาแก้เริม ทั้งต้นตำพอกแก้แผลเปื่อย แก้ฝีมีหนอง และแก้ปวดศีรษะ และมีรายงานว่าสารสกัดจากต้น Ipomoea marginata มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด