คำถาม : เห็ดถั่งเช่าสีทอง
  • สวัสดีครับ อยากสอบถามเรื่องสรรพคุณอันหนึ่งของเห็ดถั่งเช่าสีทองว่า สามารถช่วยเรื่องการนอนหลับพักผ่อนได้ไหมครับ
  • Date : 23/7/2561 16:46:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า สาร cordycepin จากเห็ดถังเช่าสีทองมีฤทธิ์กระตุ้นการนอนหลับของหนูแรทเมื่อทดลองป้อนสาร cordycepin ให้กับหนูในขนาดวันละ 2 และ 4 มก./กก. นานติดต่อกัน 5 วัน โดยพบว่ามีผลทำให้การนอนหลับของหนูดีขึ้น ลดวงจรการหลับ-ตื่น (sleep-wake cycle) และเพิ่มการนอนหลับในช่วง non rapid eye movement (NREM) หรือช่วงหลับลึก แต่ยังไม่พบการศึกษาในระดับคลินิก จึงไม่สามารถระบุถึงขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมในรับประทานได้ค่ะ

Ref : Zhenzhen H, Chung-Il L, Vikash KS, Eun-Hye O, Jin-Yi H, Jae-Ryong B, et al. Cordycepin increases nonrapid eye movement sleep via adenosine receptors in rats. Evid Based Complement Alternat Med 2013; ArticleID840134.