คำถาม : สกัดสารลูทีนจากดอกดาวเรือง
  • มีวิธีสกัดสารลูทีนจากดอกดาวเรืองมั้ย
  • Date : 21/7/2561 16:38:00
คำตอบ : 1. นำผงดอกดาวเรืองแห้ง 100 ก. ละลายในเฮกเซน 500 มล. ที่อุณหภูมิ 40 C นาน 4 ชั่วโมง
2. นำสารสกัดที่ได้วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง 20 นาที เพื่อให้ตกตะกอน
3. แยกส่วนของสารละลายไปทำให้เข้มข้นด้วยเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ 40 C
4. อบสารสกัดให้แห้งด้วยตู้อบความร้อนแบบสูญญากาศ (vacuum oven) ที่อุณหภูมิ 30 C นาน 8 ชั่วโมง
5. ละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 0.6 ก. ในเอทานอล 10 มล. จากนั้นเติมสารสกัดจากข้อ 4. ปริมาณ 1 ก. ลงไป นำไปเขย่าที่ความเร็ว 150 rpm ที่อุณหภูมิ 50 C นาน 4 ชั่วโมง จากนั้น เติมเอทานอล 50 มล. ลงไป
6. นำสารสกัดใส่ลงไปในกรวยแยกสาร (saparation funnel) ซึ่งบรรจุสารละลาย 5%Na2SO4 100 มล. และ diethyl ether 80 มล.
7. ปล่อยให้ส่วนผสมละลายเข้ากัน และแยกชั้น เก็บสารละลายส่วนบนเป็น free lutein stock solution ที่อุณหภูมิ 20 C และนำไปทำให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟี่

Ref : Boonnoun P., Opaskonkun T., Prasitchoke P., Goto M., Shotipruk A. Purification of Free Lutein from Marigold Flowers by Liquid Chromatography. Engineering J. 2012; 16(5):