คำถาม : วิธีสกัดสารในมะขามป้อมเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
  • รบกวนสอบถามวิธีสกัดสารในมะขามป้อม เพื่อใช้ในเครื่องสำอางค่ะ
  • Date : 19/7/2561 16:52:00
คำตอบ : สารสำคัญส่วนใหญ่ที่พบในมะขามป้อมคือ วิตามินซี และสารกลุ่มแทนนิน ดังนั้นวิธีการสกัดสารในมะขามป้อมเพื่อใช้ในเครื่องสำอางที่แนะนำคือ
1. วิธีคั้นน้ำจากผลสดมะขามป้อม จากนั้นนำไปทำเป็นผงแห้งด้วยวิธี lyophilization วิธีนี้จะสามารถรักษาวิตามินซีในมะขามป้อมไว้ได้
2. การสกัดด้วยเอทานอล โดยนำตัวอย่างพืช 5 กรัม เติม 50% เอทานอล จำนวน 50 มล. ใช้ความร้อนช่วยโดยการวางบนอ่างอังไอน้ำด้วยวิธี reflux (การ สกัดแบบไหลย้อนกลับ) นาน 30 นาที แล้วกรองกากออก เก็บสารละลายที่ได้ไประเหยตัวทำละลายออกให้เกือบแห้งบนอ่างอังไอน้ำ การสกัดวิธีนี้จะได้สารกลุ่มแทนนิน แต่ความร้อนระหว่างการสกัดจะทำให้สูญเสียวิตามินซีไป

อ้างอิง : หนังสือองค์ความรู้จากงานวิจัยสมุนไพรไทย 10 ชนิด